1 2 3 4 5 6 7 8 9

MẬT HOA DỪA

1-1 trong số 1

MẬT HOA DỪA

- Được thu thủ công từ những hoa dừa (KHÔNG PHẢI MẬT ONG), bằng các kỹ thuật mát – xa hoa và thu mật truyền thống của người Khmer tại Trà Vinh. Sử dụng côn...
148.000đ